DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Volkano sedimanter yataklar, Çeşitleri, Levha tektoniğine göre oluşum ortamları, Kruko Tip yataklanma okuma Anlatım
Gösteri
2 Volkano sedimanter Kıbrıs tipi Cu- Zn-Pb yataklanması,Türkiye ve Dünyadan Örnekler , Besshi tipi Cu-Zn yatakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Sedimanter yataklar (genel özellikleri, oluşum biçimleri, yüzeysel oluşum ortamları, dokusal -yapısal özellikleri sınıflandırılmaları) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Kimyasal Kalıntı yataklar Demirli ve Alüminyumlu lateritlerin oluşumu. Dünya ve Türkiyeden Örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
5 Kırıntılı yataklar (Plaserler) ; Yamaç , akarsu, buzul ve rüzgar plaserleri Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Superjen yataklar(oluşum ortamları, minerallerin hareketi, taşınması , kristallenmeleri) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kimyasal Sedimanter yataklar (Evaporitler) , Tuz yatakları, Bor yatakları, Türkiyeden örnekler. okuma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Tortul kayaçlar içerisindeki Katmansı Yataklar ( Etki eden kimyasal ve biyokimysal olaylar, doku, yapı özelikleri, litolojik özellikleri, petrografik özellikleri, Ortamların saptanması okuma Anlatım
Gösteri
10 Kimyasal ve biyokimyasal yollarla oluşan Fe ve Mn Cevherleşmelerinin oluşumu, sınıflandırılması,Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma
11 Karbonatlı Ortamlarda oluşan Pb-Zn Yatakları (Mississipi Tipi- Alpin Tipi yataklar) Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Gösteri
12 Karstlaşma ve karstlaşmaya bağlı olarak oluşan Zn-Pb yatakları. Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kömürlü Bitümlü şeyl içerisindeki Cu yatakları, Red bed tipi Uranyum- Toryum yatakları Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Metamorfizma ve Maden Yatakları (Metamorfizma etkisi ile madenlerde olası değişiklikler Sülfürlü-oksitli cevherler üzerinde metamorfizma etkisi) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Uygulama okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
GÖKÇE, A., Maden Yatakları Ders Kitabı. Gümüş, A., 1998. Dış olaylara Bağlı Maden Yatakları Parnell, J.,Lianjun, Y., and Changming, C., 1988. Sediment-Hosted Mineral Deposits