DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları 2 JZ   310 6 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dış olayların etkisi ile oluşan maden yataklarının tanıtımı, Jeolojik ve Kimyasal olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ortaya çıkan alterasyonların bilinmesi, maden yataklarının Türkiye ve Dünyadan örneklerle anlatımı
Dersin İçeriği
Volkano sedimanter yataklar (Kuruko-Kıbrıs tipi), Sedimanter yataklar , Kimyasal Kalıntı yataklar, Kırıntılı yataklar, Kimyasal Sedimanter yataklar, Superjen yataklar, Kimyasal ve biyokimyasal yollarla oluşan Fe ve Mn Cevherleşmelerinin oluşumu, Karbonatlı Ortamlarda oluşan Pb-Zn Yatakları, Kömürlü Bitümlü şeyl içerisindeki Cu yatakları, Metamorfizma ve Maden Yatakları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dış olaylara bağlı Maden Yatağının oluşumunu tanır
2) Jeolojik ve Kimyasal olayların maden yatağı üzerindeki etkilerini belirler
3) Maden yataklarının aranmasını, tanınmasını yapar
4) Maden yataklarında saha ve laboratuar çalışmalarını yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)