DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tarihçe Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Yeraltısuyu işletme esasları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Kuyu tanımlaması ve çeşitleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
4 Pompaj kuyusu donanımı, malzemeleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
5 Gözlem kuyusu donanımı Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
6 Kuyu geliştirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
7 Kuyularda debi deneme pompajları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Dengeli rejim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
10 Dengeli rejimle karakteristiklerin belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma , webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
11 Dengesiz rejim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
12 Dengesiz rejimle karakteristiklerin belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
13 Kuyularda sınır koşulları ve girişim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
14 Sondajların jeofizik loglarla incelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
15 Su örnekleme teknikleri Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar