DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Jeolojisi JZ   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'nin Jeolojik özelliğini, Türkiyeyi oluşturan levhaların coğrafik ve jeolojik konumunlarını, yeraltı ve yerüstü hammadde ve madenlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Türkiyede Tetis ve Neotetis kavramları, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik birimlerin stratigrafik ve tektonik özellikleri, Jeolojik Miras değerleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Jeolojisinin genel özelliklerini öğrenir.
2) Metamorfik masifleri öğrenir.
3) Paleozoyik, Mesozoyik, Senozoyik oluşuklar ve dağılımlarını öğrenir.
4) Türkiyenin paleocoğrafik ve paleotektonik evrimini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersle ilgili tanımlar, kavramlar Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Türkiye Jeolojisi ile ilgili kavramlar (Tetis, Lavrasya, Gondvana kavramları, Tetis okyanusu) ve Anadolu'nun jeolojik evrimi, Pontidler (Istranca, İstanbul ve Sakarya zonları), Anatolid-Toridler, Güneydoğu Anadolu) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Istranca masifi, Trakya baseni Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 İstanbul Zonu Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Sakarya Zonu - Pontidler-1 Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Sakarya Zonu - Pontidler- 2 Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Menderes Masifi ve örtü kayaları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Arasınav Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Kırşehir masifi ve örtü kayaları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Anatolid-Torid kuşağı (Batı) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Anatolid-Torid kuşağı (Orta) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Anatolid-Torid kuşağı (Doğu) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Arap Platformu-Güneydoğu Anadolu Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Türkiye'de paleotektonik ve neotektonik evre Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Türkiyede jeolojik miras Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Kaynakları gözden geçirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar