DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersle ilgili tanımlar, kavramlar Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Türkiye Jeolojisi ile ilgili kavramlar (Tetis, Lavrasya, Gondvana kavramları, Tetis okyanusu) ve Anadolu'nun jeolojik evrimi, Pontidler (Istranca, İstanbul ve Sakarya zonları), Anatolid-Toridler, Güneydoğu Anadolu) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Istranca masifi, Trakya baseni Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 İstanbul Zonu Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Sakarya Zonu - Pontidler-1 Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Sakarya Zonu - Pontidler- 2 Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Menderes Masifi ve örtü kayaları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Arasınav Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Kırşehir masifi ve örtü kayaları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Anatolid-Torid kuşağı (Batı) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Anatolid-Torid kuşağı (Orta) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Anatolid-Torid kuşağı (Doğu) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Arap Platformu-Güneydoğu Anadolu Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Türkiye'de paleotektonik ve neotektonik evre Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Türkiyede jeolojik miras Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Kaynakları gözden geçirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar