DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Jeolojisi JZ   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'nin Jeolojik özelliğini, Türkiyeyi oluşturan levhaların coğrafik ve jeolojik konumunlarını, yeraltı ve yerüstü hammadde ve madenlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Türkiyede Tetis ve Neotetis kavramları, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik birimlerin stratigrafik ve tektonik özellikleri, Jeolojik Miras değerleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Jeolojisinin genel özelliklerini öğrenir.
2) Metamorfik masifleri öğrenir.
3) Paleozoyik, Mesozoyik, Senozoyik oluşuklar ve dağılımlarını öğrenir.
4) Türkiyenin paleocoğrafik ve paleotektonik evrimini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)