DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji JS   416 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.
Dersin İçeriği
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrokarbon oluşumları hakkında bilgi vermek
2) Paleozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
3) Mesozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
4) Senozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
5) Hidrokarbon içeren litolojilerin incelenmesi
6) Stratigrafik kapanlar üzerine bilgi edinmek
7) Evaporasyon ve hidrokarbon potansiyeli ile ilişkisinin açıklanması
8) Evaporitik zonların mikrofosil içeriğinin tanıtımı
9) Evaporitik hidrokarbon litolojilerinde ostrakod cins ve türlerinin incelenmesi
10) Evaporitik ortamlarda bulunabilen bentik foraminifer cins ve türlerinin incelenmesi
11) Stratigrafik kapanlarda tanımlanan planktonik foraminifer türlerinin incelenmesi
12) Tuz domları ve hidrokarbon içeriklerinin incelenmesi
13) Resifal kapanlarda hidrokarbon verimliliği ve verimli resiflerin incelenmesi
14) Sapropel Oluşumları ve hidrokarbon içeriği üzerine bilgi edinmek
15) Sapropel oluşumları içerisinde tanımlanabilen lagün karakterli biotanın incelenmesi