DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Volkanik ve Damar Kayaçları Petrografisi JS   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Nusret NURLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.NUSRET NURLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Volkanik ve damar kayaçları hakkında bilgilendirme ve özelliklerini tanımlamak
Dersin İçeriği
Giriş, volkanik ve damar kayaçlarını oluşturan magmanın özellikleri, Asidik bileşimli ve bazik bileşimli kayaçların tanımlanması ve petrografik özellikleri, volkanik ve damar kayaçlarının mineralojik içerikleri ve dokusal özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Binokuler mikroskop kullanımı.
2) Volkanik Kayaçlar.
3) Damar ve yarı derinlik kayaçları.
4) Vaolkanik kayaçların dokuları.
5) Damar kayaçlarının dokuları.
6) Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8) Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
10) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
11) Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.
12) Jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir.
13) Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar.
14) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
15) Volkanik ve damar kayaçlarını tanımlar ve sınıflandırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Magma ve özellikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Magmanın farklılaşması Okuma Anlatım
3 Magmanın özümlemesi Okuma Anlatım
4 Damar kayaçlarının tanımlanması Okuma Deney / Laboratuvar
5 Damar kayaçlarının mineralojik bileşimleri ve dokuları (1) Okuma
6 Damar kayaçlarının yerleşim yerleri Okuma Deney / Laboratuvar
7 Damar kayaçlarının çeşitleri Okuma Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Okuma
9 Volkanik kayaçların mineralojik bileşimleri ve dokuları Okuma Deney / Laboratuvar
10 Volkanik kayaçların tanımlanması Okuma Deney / Laboratuvar
11 Volkanik kayaçların mineralojik bileşimleri ve dokuları Okuma Deney / Laboratuvar
12 Volkanik kayaçların yerleşim yerleri Okuma Deney / Laboratuvar
13 Volkanik kayaçların çeşitleri Okuma Deney / Laboratuvar
14 lamprofirlerin tanımlanması Okuma Deney / Laboratuvar
15 lamprofirlerin mineralojik bileşimler ve dokuları Okuma Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar