DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Volkanik ve Damar Kayaçları Petrografisi JS   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Nusret NURLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.NUSRET NURLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Volkanik ve damar kayaçları hakkında bilgilendirme ve özelliklerini tanımlamak
Dersin İçeriği
Giriş, volkanik ve damar kayaçlarını oluşturan magmanın özellikleri, Asidik bileşimli ve bazik bileşimli kayaçların tanımlanması ve petrografik özellikleri, volkanik ve damar kayaçlarının mineralojik içerikleri ve dokusal özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Binokuler mikroskop kullanımı.
2) Volkanik Kayaçlar.
3) Damar ve yarı derinlik kayaçları.
4) Vaolkanik kayaçların dokuları.
5) Damar kayaçlarının dokuları.
6) Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8) Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
10) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
11) Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.
12) Jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir.
13) Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar.
14) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
15) Volkanik ve damar kayaçlarını tanımlar ve sınıflandırır.