DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji Mühendisliğine Giriş JZ   101 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji Mühendisliğine Giriş dersi, bölüme yeni başlayan öğrencilere mesleği, çalışma alanlarını, bölümü ve sekiz dönem boyunca alacakları dersleri tanıtan yönlendirici bir derstir.
Dersin İçeriği
Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğinin Tanımı; Yer Bilimi ve Jeoloji Mühendisliğinin Tarihçesi; Jeoloji Mühendisliğinin İşlevleri ve İlgi Alanları; Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Temelleri ve Bölümün Yapısı; Diğer Mühendislik Dallarıyla İlişkileri; Jeoloji Mühendisliğinin Günümüz Toplumundaki Yeri ve Gelecekteki Konumu Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur ve İyi Bir Jeoloji Mühendisi Nasıl Olmalıdır Jeoloji Mühendislerinin Çalışma Alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeoloji Mühendisliğinin temel konularını kavrar.
2) Jeoloji mühendisinin çalışma alanlarını saptar.
3) Jeoloji eğitiminin neler olduğunu kavrar.
4) Jeolojide meslek etiğini kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üniversiteye Giriş ve Tanıtım Webte araştırma
2 Üniversitenin ve alt birimlerin tanıtımı ve idari yapısı Webte araştırma
3 Üniversite Eğitimi ve öğretimi ile ilgili kanunlar Webte araştırma
4 Üniversite Öğrenci disiplin yönetmeliği ve mevzuat Webte araştırma
5 Çukurova Üniversitesinde bilgiye ulaşma ve kütüphanenin tanıtımı Webte araştırma
6 Jeoloji mühendisliği Bölümünün ayrıntılı tanıtımı Sözlü Sunum ve Tartışma
7 Jeoloji mühendisliği bölümünde okutulan derslerin genel içerikleri Sözlü Sunum ve Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalları ve özelliklerinin tanıtımı Sözlü Sunum ve Tartışma
10 Jeoloji mühendisi çalıştıran devlet ve özel kurumların tanıtımı Webte araştırma, Sözlü Sunum ve Tartışma
11 Akademik konularla ilgili bilgilendirme Webte araştırma, Sözlü Sunum ve Tartışma
12 Üniversite eğitim-öğretim (akademik) aşamalarının tanıtılması Webte araştırma
13 Sürekli kaliteli eğitimin koşulları Webte araştırma
14 Misafir konuşmacı: Kamu kurumu ya da özel sektörden tecrübeli Jeoloji mühendislerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşması Webte araştırma, Sözlü Sunum ve Tartışma
15 Öğrencilerin eğitim hayatına hazırlanması Webte araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar