DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 1 JZ   107 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki KURT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel fizik yasalarını, öğrenilen bilgileri gerçek dünyadaki olayları anlamada kullanabilmeyi ve mühendislik dalına uygulayabilmeyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Ölçme kavramı, vektör işlemleri, İş ve Enerji kavramları, hareket tipleri ve kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme, hata ve temel birim kavramlarını bilir.
2) Parçacık, yer değiştirme, hız ve ivme kavramlarını bilir.
3) Sabit ivmeli hareketin temel denklemlerini bilir
4) Newton'un hareket yasalarını ve nasıl kullanılacağını bilir.
5) İş, kinetic enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji kavramlarını bilir ve kullanır.
6) Grup halinde çalışmayı ve önemini bilir.
7) Dönem hareketleri ile temel kavramları bilir.
8) Doğrusal momentum, açısal momentum kavramlarını bilir.
9) Temel korunum kanunlarını bilir: Enerji, doğrusal ve açısal momentum
10) Öğrenciler temel fizik yasalarını, öğrenilen bilgileri gerçek dünyadaki olayları anlamada kullanabilmeyi ve mühendislik dalına uygulayabilmeyi öğrenir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve Birim sistemleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
Ödev
2 Vektörler ve vektör işlemleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Tek boyutta hareket: Hız ve ivme kavramları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 İki Boyutta hareket Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Problem Çözme
Ödev
5 Dinamik: Newton hareket yasaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
6 Newton yasalarının uygulamaları ve dairesel hareket Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
7 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kütle Çekimi ve Kepler yasaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 İş ve Enerji Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
11 Enerjinin korunumu, problem çözümü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 Lineer momentum ve korunumu, problem çözümü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Dönme hareketi ve Açısal Momentum Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 Statik denge Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar