DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 1 JZ   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki KURT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel mühendislik derslerini ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için gerekli olan matematiksel alt yapıyı öğretmek.
Dersin İçeriği
Matris, determinant kavramı, fonksiyon kavramı, limit, türev ve diferansiyel denklemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matrislerle yapılan aritmetik işlemleri açıklar.
2) Bir matrisin 1 determinantını, tersini hesaplar
3) Matrisleri kullanarak, lineer denklem sistemlerini ve çözüm yöntemlerini yapar
4) Fonksiyon, limit ve süreklilik kavramlarını açıklar.
5) Süreklilik ve süreksizilik çeşitlerini bili.
6) Türev kavramı, tanımı, geometrik anlamı, temel türev alma kurallarıni bilir.
7) Teğet denklemi, maksimum minimum, çeşitli mühendislik problemlerini açıklayabilir.
8) Diferansiyel kavramını bilir.
9) Diferansiyel Kullanarak Yaklaşık Hesap yapabilir.
10) aa
11) aa
12) aa
13) aa
14) aa
15) aa


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matrisler, Eşit Matrisler, Aritmetik İşlemler, Özel Matrisler Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
2 Determinant, Determinatın Özellikleri, Ters Matris Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
3 Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri, Cramer Metodu Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
4 Eşelon Matris, Gauss Yok Etme Yöntemi Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
5 Fonksiyon kavramı, tanım kümesi, bazı özel fonksiyonlar. Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
6 Fonksiyonların bazı özellikleri ve grafikleri. Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
7 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı, tanımı, limit özellikleri Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Anlatım
9 Sonsuzdaki limitler Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
10 Süreklilik ve süreksizilik çeşitleri Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
11 Türev kavramı, tanımı, geometrik anlamı, temel türev alma kuralları Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
12 Teğet denklemi, maksimum minimum, çeşitli mühendislik problemleri Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
13 Diferansiyel Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
14 Diferansiyel Kullanarak Yaklaşık Hesap Ders kitabındaki ilgili konuları okuma ve tartışma Anlatım
15 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar