DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik İçin Kimya 1 JZ   111 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Gökmen SIĞIRCIK
Dersi Verenler
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kimya bilimini, kimyasal sistemleri ve temel kimya bilgisini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Madde, atom kavramı, kimyasal bileşikler ve bağlar, periyodik cetvel bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya bilimindeki temel kavramlar tanır.
2) Kimya formüllerini ve çevirmeleri kavrar.
3) Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalarını kavrar.
4) Kimyasal tepkimeleri açıklar ve hesaplar.
5) Atom yapısını ve kimyasal bağları tanımlar.
6) Sulu çözeltileri tanır.
7) Atomun yapısını tanımlar.
8) Kimyasal bileşikleri tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
2 Problem çözümünde boyut analizi Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
3 Atomlar ve atom kuramı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
4 Kimyasal bileşikler Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
5 Kimyasal formüller ve adlandırma Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
6 Kimyasal tepkimeler Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
7 Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabı, ders notları Yazılı Sınav
9 Sulu çözelti tepkimeleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
10 Çözeltiler ve özellikleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
11 Asitler ve Bazlar Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
12 Atomun elektron yapısı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
13 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
14 Kimyasal Bağlar: Temel Kavramlar Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
15 Kimyasal Bağlar Ders kitabındaki ilgili konuların okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı, ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar