DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikropaleontoloji JZ   203 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÜMİT ŞAFAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fosilleri inceleyerek jeolojik ve stratigrafik problemlerin çözümlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Stratigrafik paleontoloji, hayatın başlangıcıyla ilgili hipotezler, mikropaleontoloji, mikropaleontolojik yöntemler, foraminifer ve yaşam ortamları, sistematik tanımları, ostrakod, silisli mikrofosiller, palinoloji, tintinnids, calpionelids, konodontlar, kalkerli algler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fosilin tanımını öğrenir.
2) Fosillerin yararlı olduğu alanları öğrenir.
3) Fosilleşme olayını öğrenir.
4) İz fosilleri öğrenir.
5) Foraminiferlerin özelliklerini öğrenir.
6) Foraminiferlerde kavkı yapısı ve sarılma çeşitlerini öğrenir.
7) Foraminiferlerin taksonomik özelliklerini öğrenir.
8) Arasınav
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paleontolojinin tanımı, fosillerin önemi ve yararları, tek hücreli fosillerin sınıflanması okuma Anlatım
2 Fosilleşme olayı, sistematik ve taksonomi (canlıları sınıflandırma) okuma Anlatım
3 İknoloji (İzbilim), yaşamın başlangıcı ile ilgili varsayımlar okuma Anlatım
4 lk gerçek fosiller, karakteristik fosil ve zon fosilleri okuma Anlatım
5 Mikropaleontoloji, tarihçe, örnek alımı ve hazırlanması okuma Anlatım
6 Foraminiferlerin genel özellikleri, Foraminiferlerde kavkı yapısı okuma Anlatım
7 Ekolojik bölgeler, foraminiferlerin dağılımına etki eden faktörler okuma Anlatım
8 Arasınav Arasınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Foraminiferlerde kavkı yapısı, foraminiferlerde sarılma şekilleri okuma Anlatım
10 Sistematik tanımlama, Textularina, Fusulina okuma Anlatım
11 Miliolidae, Alveolinidae okuma Anlatım
12 Rotaliidae, Cymbaloporidae, Nummulitidae okuma Anlatım
13 Globotruncanidae, Globorotalidae, Orbitoididae, Discocyclinidae, Lepidocyclinidae, Miogypsinidae okuma Anlatım
14 Ostrakodlar, Radiolaryalar, Diatomlar okuma Anlatım
15 Silikoflagellatlar, Palinoloji, Dinoflagellatlar, Akritarklar, Tintinnidler, Kalpionellidler, Konodontlar. okuma Anlatım
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar