DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratigrafi JZ   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tabakalı kayaçların yapısını,birbirleriyle ilişkisini,ortam özelliklerini,tabakalanma çeşitlerini,tabakalı kayaçlarda yaşlandırmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Stratigrafi prensipleri, tabakalı kayaçların pozisyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çökelme süreçleri ve stratifikasyonu tanır.
2) Diskordans ve çeşitlerini bilir
3) Stratigrafinin temel ilkelerini öğrenir.
4) Stratigrafik korelasyon yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, tanımlamalar Kaynakların incelenmesi Tartışma
2 Sedimantasyon, çökelme süreçleri. Kaynakların incelenmesi Tartışma
3 Stratifikasyon, tabakalanma, tabakalanma çeşitleri. Kaynakların incelenmesi Tartışma
4 Sedimanter Kayaçların özellikleri. Kaynakların incelenmesi Tartışma
5 Sedimanter Kayaçların sınıflandırılması. Kaynakların incelenmesi Tartışma
6 Stratigrafi birimleri, litostratigrafi, Litodem birimleri Kaynakların incelenmesi Tartışma
7 Stratigrafi birimleri, Biyostratigrafi, Kronostratigrafi, Jeokronoloji ve diğer birimler. Kaynakların incelenmesi Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sedimantasyonda kesiklik, diskordans ve türleri. Kaynakların incelenmesi Tartışma
10 Sekans starigrafisi Kaynakların incelenmesi Tartışma
11 Tektonik - Sedimantasyon ilişkileri. Kaynakların incelenmesi Tartışma
12 Jeosenklinaller, evrimleri ve sınıflandırılmaları. Kaynakların incelenmesi Tartışma
13 Stratigrafik Korelasyon. Kaynakların incelenmesi Tartışma
14 Stratigrafi haritaları (I) Kaynakların incelenmesi Tartışma
15 Stratigrafi haritaları (II) Kaynakların incelenmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar