DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapısal Jeoloji JZ   207 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapısal jeolojideki adlandırmalar konusunda bilgi sahibi olmak, jeolojik olaylar ve bunlarla ilişkili yapıları ve jeolojik haritaların yorumu konusunda gerekli teorik ve pratik bilgileri kazanmak. 3 boyutlu düşünme kabiliyetini arttırmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve genel terminoloji, jeolojik anlamda çeşitli kuvvetler, stress, strain (deformasyon), kaya deformasyonları, kayaçların fiziksel özellikleri, tektonik yapılar, faylar, kıvrımlar, folisayonlar, lineasyonlar; düzlemsel ve çizgisel yapıların konumları, stereografik projeskiyon teknikleri, kıvrımların streografik yöntemlerle çözümleri, eklemler, eklem analizi, faylar ve fayların streografik yöntemlerle çözümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapısal Jeolojinin tanımı ve esaslarını kavrar.
2) Farklı deformasyon fazlarını saptar.
3) Deformasyona neden olan gerilimlerin değerlendirilmesi ve kayaçların davranışları ile deformasyon mekanizmasını bağdaştırır.
4) Çeşitli deformasyon evrelerini öğrenir ve onların nasıl oluştuğunu yorumlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Jeolojik anlamda çeşitli kuvvetler, stress, strain (deformasyon) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Kayaç deformasyonları ve Kayaların Mekanik Davranışları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Tektonik yapılar Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Faylar ve sınıflandırılması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Fayların arazide belirlenme kriterleri Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Doğrultu Atımlı ve Transform Faylar Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kıvrımlar ve oluşum mekanizmaları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Kıvrımlar ve sınıflandırılması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Kıvrım grupları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Foliasyonlar (Klivajlar), Lineasyonlar, Eklemler Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Düzlemsel ve çizgisel yapıların konumları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Stereografik projeskiyon teknikleri, kıvrımların streografik yöntemlerle çözümleri, eklemler, eklem analizi, faylar ve fayların streografik yöntemlerle çözümleri. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar