DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Matematiği JZ   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel mühendislik dersleri ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için matematiksel altyapıyı, diferansiyel denklemleri tanıtmayı,çözüm uygulamalarını ve mühendislik uygulamalarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Limit, türev, integral, diferansiyel denklemler ve çözüm uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısmi türevi hesaplar.
2) Düzlemsel bir bölge üzerinden iki katlı integral ve cisimsel bir bölge üzerinden üç katlı integralleri hesaplar.
3) Katlı integraller yardımıyla düzlemde bir bölgenin veya bir cismin hacmi, ağırlık merkezi veya eylemsizlik momenti gibi fiziksel uygulamaları yapar.
4) I. ve II. Mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini açıklar ve bu çözüm yöntemlerini kullanarak, radyokarbon ile bir fosilin yaşını bulur.
5) Artma ve azalma, karışım ve sıcaklık problemleri gibi bazı mühendislik problemlerini çözer
6) Ayrılabilir ve Homojen Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemlerini bilir.
7) Tam Diferensiyel Denklemler Çözüm Yöntemlerini bilir.
8) Lineer ve Bernoulli Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemleri,
9) I. Mertebeden Diferensiyel Denklemlerin Fiziki ve Mühendislik Uygulamalarını yapabilir
10) Yüksek mertebeden Diferensiyel Denklemleri öğrenir.
11) II. Mertebeden Homojen Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemlerini bilir.
12) Belirsiz Katsayılar Yöntemini öğrenir.
13) II. Mertebeden Diferensiyel Denklemlerin Fiziki ve Mühendislik Uygulamalarını yapabilir.
14) aa
15) aa


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanımı, Limit ve Süreklilik, İlgili konuyu okumak (Sayfa 849-856; 858-863) Anlatım
2 Kısmi Türevler ve Uygulamaları, İlgili konuyu okumak (Sayfa 863-869) Anlatım
3 Dik Koordinatlarda Düzlemsel Bir Bölge Üzerinden Belirli İntegral, İlgili konuyu okumak (Sayfa 943-952; 953-960) Anlatım
4 Polar (Kutupsal) Koordinatlarda Düzlemsel Bir Bölge Üzerinden Belirli İntegral, İlgili konuyu okumak (Sayfa 968-972) Anlatım
5 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Bir Cisim Üzerinden Belirli İntegral, İlgili konuyu okumak (Sayfa 976-984) Anlatım
6 Ayrılabilir ve Homojen Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, İlgili konuyu okumak (Sayfa 39-45) Anlatım
7 Tam Diferensiyel Denklemler Çözüm Yöntemleri, İlgili konuyu okumak (Sayfa 52-62) Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Lineer ve Bernoulli Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, İlgili konuyu okumak (Sayfa 46-52) Anlatım
10 I. Mertebeden Diferensiyel Denklemlerin Fiziki ve Mühendislik Uygulamaları, İlgili konuyu okumak (Bölüm Problemleri) Anlatım
11 Yüksek mertebeden Diferensiyel Denklemler I İlgili konuyu okumak (Sayfa 98-100) Anlatım
12 II. Mertebeden Homojen Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemleri İlgili konuyu okumak (Sayfa 112-118) Anlatım
13 Belirsiz Katsayılar Yöntemi İlgili konuyu okumak (Sayfa 118-122) Anlatım
14 II. Mertebeden Diferensiyel Denklemlerin Fiziki ve Mühendislik Uygulamaları, İlgili konuyu okumak (Bölüm Problemleri) Anlatım
15 Uygulama örnekleri İlgili konuyu okumak (Bölüm Problemleri) Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar