DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sedimantoloji JZ   206 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KEMAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter kayaçların oluşum süreçleri, oluşum ortamları ve tanımlanmaları ile yorumlanmalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Sedimanter çevrim ve stratigrafi ilkeleri, sedimanter kayaçların oluşumu, sedimanter yapılar, sedimanter ortamlar (karasal, geçiş ve denizel).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter kayaçları tanır ve tanımlar.
2) Sedimanter istifleri sedimantolojik ortam yönünden tanımlar.
3) Sedimanter kayaçları ve ekonomik değerlerini tespit eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sedimantoloji: tanımı, önemi, diğer bilimlerle ilişkisi, tarihçesi. Sedimanter çevrim. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
2 Sedimanter kayaçların yapısal, dokusal ve petrografik özelliklerini etkileyen faktörler Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
3 Aşınma ve taşınma süreçleri. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
4 Sedimanter kayaçlarda yapısal özellikler. Sedimanter yapılar ve sınıflandırılmaları. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
5 Sedimanter yapıların sedimantolojide kullanılmaları. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
6 Çökelme ortamı ve fasiyes (genel). Çökelme ortamlarını tanıma kriterleri. Ortam analizi ile ilgili okuma yapmak
7 Karasal Ortamlar (buzul, aluvyal yelpaze) Ortam analizi ile ilgili ödevi yapmış olmak
8 Arasınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karasal Ortamlar (akarsu) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
10 Karasal Ortamlar (çöl, göl) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
11 Geçiş ortamları (kırıntılı kıyı çizgileri ve deltalar) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
12 Geçiş ortamları (resifler ve diğer karbonatlı ortamlar) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
13 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz)-1 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
14 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz) -2 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
15 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz)-3 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar