DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metamorfik Petrografi JZ   210 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN PARLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metamorfizma olayını anlamak,Metamorfik kayaçları tanımak, metamorfik fasiyeasleri ve fasiyeslerin fiziko kimyasal koşullarını ögrenmek
Dersin İçeriği
Giriş,metamorfizma olaylarına etken olan faktörler, metamorfik kayaçlarda doku çeşitleri,mikroskop altında ve el örneklerinde metamorfik kayaçların tanımlanması, metamorfik fasiyes kavramı, metamorfizma çeşitleri,bölgesel metamorfizma ,kataklastik metamorfizma, kontakt metamorfizma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metamorfik kayaçları tanır
2) -Metamorfik kayaçları ince kesitte tayin eder
3) -Metamorfik fasiyeslerin sıcaklık,basınç ve fiziko kimyasal koşullarını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
2 metamorfik kayaçlarda doku ve doku çeşitleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
3 metamorfik fasiyes kavramı,basınnç-sıcaklık diyagramı,kataklstik metamorfizma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
4 kontakt metamorfizma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
5 tortul ve magmatik kayaçların kontakt zonlarında oluşturdukları kontakt metamorfik kayaçla Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
6 karbonatlı kayaçlar, kireçli pelitik kayaçlar vemagmatik kayaçların oluşturdukları kontakt metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
7 gömülme metamorfizması,zeolıt fasiyesi,mavi şist fasiyesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
8 Arasınav Okuma Yazılı Sınav
9 yeşil şist, amfibolit fasiyesleri ve dinamotermal metamorfizma. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
10 pelitik kayaçların, kumlu kayaçların, karbonatlı kayaçların oluşturdukları metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
11 kireçli pelitik kayaçların, volkanik kayaçların ve plütonik kayaçların oluşturdugu metamorfk kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
12 granülit fasiyesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
13 eklojit fasiyesi, migmatitler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
14 migmatitlerin sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
15 diyagramlarla orto ve para köken tespiti Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
16-17 final sınavı Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar