DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrojeoloji * JZ   303 5 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞAZİYE BOZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeraltısularının oluşum ve dolaşım kurallarının tanınması, miktarının ve kalitesinin tanımlanması.
Dersin İçeriği
Yeraltısularının dağılımı ve Hidrolojik döngü, yeraltı suları akım özellikleri, akifer tipleri , hidrojeolojik ortamlar ve kayaçların hidrojeolojik özellikleri,kıyılarda tatlı su-tuzlu su girişimi, hidrojeokimya teorik ders, problem çözme ve harita yapımı şeklinde verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tarihçe Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Suların tanımlaması ve sınıflaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
3 Hidrolojik Dolaşım ve yeraltısularının oluşumuna giriş (Yağış) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
4 Yüzey Hidrolojisi (Akış, Sızma ve Buharlaşma) ve Su Bütçesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
5 Hidrolik Sistemin incelenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
6 Yeraltısularının Hareketi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
7 Kayaçların Hidrojeolojik Özellikleri (Porozite, Permeabilite) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
9 Kayaçların Hidrojeolojik Özellikleri (İletkenlik, Depolama Katsayısı) ve Hız Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
10 Hidrojeolojik Ortamların Tanımlaması ve Sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
11 Su Tablası Haritalarının Yapılması , Yorumlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
12 Yeraltısularının Araştırma yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
13 Yeraltısularından yararlanma (Kaynak, kaptaj, Kuyu) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
14 Yeraltısu kalitesi ve kullanma ölçütleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
15 Tuzlusu girişimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar