DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları I JZ   315 5 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden yataklarının tanıtımı, sınıflandırılması, maden yataklarının oluşum mekanizmalarının öğretilmesi,Maden yataklarını oluşturan süreçlerin anlaşılması, oluşum modellerinin ortaya çıkartılması, ekonomik değere sahip cevherleşmelerin aranması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Maden Yatağının tanımı, Maden yatağına etki eden faktörler, Maden Yataklarının Sınıflandırılması, Cevher Yan kayaç ilişkileri, Cevher yapı ve dokuları, Orta mağmatik evre yataklar, Porfiri Yataklar, Pegmatitik yataklar, Pnömatolitik Yatakları, Pirometazomatik yataklar ve Hidrotermal yatakların oluşumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden Yatağı kavramını anlar
2) Jeolojik olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin belirler
3) Maden yatakları yan kayaç ilişkilerini gözlemler
4) Maden Yatağının oluşumunu belirler ve modeller
5) Maden yataklarında saha ve laboratuar çalışmaları yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihçe, Maden Yatağının tanımı, Maden yatağına etki eden faktörler (Doğal, Teknolojik, Ekonomik-politik) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Maden Yataklarının Sınıflandırılması ( Kullanım alanlarına göre, Jeolojik, Türemsel, Doğal sınıflama) Tenör hesabı okuma Alıştırma ve Uygulama
3 Maden yataklarının İncelenmesi ve oluşum Koşullarının Belirlenmesi ( Saha incelemeleri, Kimyasal incelemeler, Mineralojik ve Petrografik incelemeler, Jeotermometre, Sıvı kapanım incelemeleri) Rezerv Hesaplama yöntemleri okuma Alıştırma ve Uygulama
4 Cevher Yan kayaç ilişkileri ( Geometrik, Cevher yerleşimine değin ilişkiler, yaş ilişkileri okuma Alıştırma ve Uygulama
5 Cevher yapı ve dokuları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Levha tektoniğine göre madenlerin oluşumu, Mağma çeşitleri okuma Alıştırma ve Uygulama
7 Orta mağmatik evre yataklar (Erken kristalizasyon, Geç kristalizasyon evresi) Busvelt masifi, Karbonatitler, Kimberlitler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 ARASINAV sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Porfiri Yatakların oluşumu dünya ve Türkiyeden örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
11 Pegmatitik yatakların oluşumu dünya ve Türkiye den örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
12 Pnömatolitik Yatakların oluşumu dünya ve Türkiye den örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
13 Pirometazomatik (Skarn) yatakların oluşumu , dünya ve Türkiye den örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
14 Hidrotermal yatakların oluşumu, Dünya ve Türkiye den örnekler, okuma Alıştırma ve Uygulama
15 Epitermal Altın Yatakları oluşumu okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Prof Dr Altan Gümüş İç olaylara Bağlı Maden Yatakları 1998 GÖKÇE, A., 1995, Maden Yatakları Ders Kitabı,Sivas PARK, G., The Geology Of Ore Deposits