DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Resifal Ortamlar ve Fosiller JS   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Can AKINCI
Dersi Verenler
Arş.Gör.AHMET CAN AKINCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Resiflerin jeolojik oluşumunu, dağılımını, sınıflandırılmasını ve ekonomik değerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Resif ve sınıflandırılması, resifal organizma, organizmanın çevre dağılımı, resiflerin morfolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Resifleri öğrenir.
2) Resiflerin sınıflandırılmasını öğrenir.
3) Resif oluşturan organizmaları öğrenir.
4) Organizmaların çevresel dağılımını öğrenir.
5) Resiflerin morfolojisini öğrenir.
6) Resif bölgelerini öğrenir.
7) Resifal evrimi öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Resifler Okuma
2 Resif tanımında kullanılan terimler Okuma
3 Resif yapan organizmalar (Mercanlar-Hydrozoalar-Algler) Okuma
4 Resif yapan organizmalar (Foraminiferler- Stramatoporoidler-Süngerler-Bryozoalar) Okuma
5 Resif yapan organizmalar (Serpulid Kurtçukları-Mollusklar-Brakiyopodlar-Ekinodermler) Okuma
6 Resiflerin dağılımını etkileyen faktörler Okuma
7 Resiflerin ortamsal dağılımı Okuma
8 Ara Sınav Arasınava hazırlık
9 Resiflerin sınıflandırılması (Bileşim ve şekle dayalı sınıflandırma) Okuma
10 Resiflerin sınıflandırılması (Kenar tipleri ve fasiyes dağılımına dayalı sınıflandırma) Okuma
11 Resif gelişiminin dinamiği Okuma
12 Organizmaların ortamsal dağılımı Okuma
13 Resif morfolojisi ve kuşaklar Okuma
14 Resif karmaşığının gelişimi ve resiflerin ekonomik jeolojisi Okuma
15 Güncel ve eski resiflerin doğası ve evrimi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar