DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği I JZ   302 6 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerin tanınmasını, sınıflanmasnıı, fiziksel, mekanik ve kıvam özelliklerinin belirlenmesini öğretir.
Dersin İçeriği
Tanımlamalara giriş, Zemin çeşitleri, killer ve kil çeşitleri, killerin mühendislik özellikleri, zemin suyu çeşitleri, tane boyu analizi, atterberg limitleri, zemin sınıflamaları, kompaksiyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zeminleri tanıyabilir, her tür zeminden numune alır. (örselenmiş ve örselenmemiş)
2) Zeminlerin fiziksel özelliklerini (birim hacim ağırlık, prozite, boşluk oranı, doygunluk derecesi, su içeriği) ve kıvamlarını (Likit Limit, Plastik Limit, Rötre Limit ve Plastisite İndisi) ilgili deney ve hesaplamalarını yaparak belirler.
3) Tane boyu analizi ve hesaplamalarını yaparak zeminlerin tane boyu dağılımlarını belirler.
4) Zeminleri sınıflar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, Terzaghinin hayatı, laboratuar malzeme tanıtımı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Giriş, zeminlerin sınıflanması ve numune alımı, zemin numunelerinin korunması ve taşınması Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve numune alımı için arazi kıyafeti ile gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Zemin bileşeni olarak killer ve mühendislik özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Zemin suyu Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
5 Faz analizleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
6 Birim hacim ağırlıklar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
7 Özgül Ağırlık Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava kadar işlenen konuların ve yapılan deneylerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Kıvam limitleri, Likit limit Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
10 Plastik limit, Plastisite indisi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
11 Rötre Limit Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
12 Kıvam limitlerinin mühendislik özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
13 Tane boyu analizleri, Elek analizi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
14 Hidrometre analizi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
15 USCS, TS ve AASHTO sınıflaması Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deneylerden elde edilen sonuçların getirilmesi Anlatım
16-17 Final Sınavı Sınava kadar işlenen konuların ve yapılan deneylerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar