DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Jeolojisi JZ   304 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ŞAZİYE BOZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal ve jeolojik afetleri tanımlamak ve çevresel etkilerini bilmek ve aynı zamanda çevresel jeokimyayı anlamaktır.
Dersin İçeriği
Çevre jeolojisinin tanımı ve prensipleri, jeolojik çevre-insan etkileşimi, dopal afetler ve çevresel etkileri, kirlilik tipleri, katı ve sıvı atıklar için yer seçimi ve çevresel etkileri, çevrenin korunmasında jeolojinin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre jeolojisinin temel kurallarını bilir.
2) Doğal ve jeolojik afetleri tanır ve tanımlar.
3) Afetlerin çevresel etkilerini bilir ve tanımlar.
4) Çevreyi korumak amacıyla araştırma ve önleme planları yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş,Tarihçe,Tanım Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Filozofi ve temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
3 Jeolojik döngüler ve çevreyle ilişkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
4 Kaynak ve Afet tanımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
5 Toprak çevre ilişkisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
6 Nehirler ve taşkınlar ve çevresel etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
7 Volkanik aktivite, etkileri ve çevresel etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava ve Proje sunumuna hazırlık Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 Kütle hareketleri ve çevre etkileşimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
10 Depremler ve çevresel etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
11 Kaynak olarak atıklar ve atık depolama alanları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
12 Kıyı süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
13 Atmosferik olaylar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
14 Kirlenme ve kirlilik tipleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
15 Jeoloji ve çevre sağlığı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması ve proje hazırlığı için araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı Final sınavına ve Proje sunumuna hazırlık Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar