DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sondaj Tekniği JZ   306 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TOLGA ÇAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TOLGA ÇAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sondaj yöntemleri ve sondajlardan elde edilen verilerin jeoloji mühendisliği uygulamalarında değerlendirilmesnin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Sondaj yöntemleri ve sondajlardan elde edilen verilerin jeoloji mühendisliği uygulamalarında değerlendirilmesnin öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeraltı jeolojisine ilişkin veri toplamada bilgi sahibi olur.
2) Mühendislik projelerine uygun sondaj yöntemi seçimi ve değerlendirmesi yapma yeteneği kazanır.
3) Proje amaçlarına uygun sondaj yöntemi seçimini yapabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik uygulamalarında sondajın önemi, gelişimi ve tarihçesi. Literatür çalışması
2 Sondaj ana işlemleri; kazı, boşaltma, taşıma ve güç aktarımı. Sondajların derinlik, delik çapı ve amaçlarına göre sınıflandırılması. Literatür çalışması
3 Yöntemlerine göre sondajların sınıflandırılması; darbeli sondaj. Literatür çalışması
4 Döner sondaj ilkeleri, delme, taşıma ve dolaşım dizisi elemanları. Literatür çalışması
5 Sondaj sıvıları, düz ve ters dolaşımlı sondajlar, havalı, tepeden dönerli ve turbo sondajlar Literatür çalışması
6 Döner sondaj gereçleri ; matkaplar, genişleticiler ve yardımcı gereçler. Literatür çalışması
7 Mühendislik jeolojisi çalışmalarında kaya ve zeminlerin sınıflandırılması ve tanımlanması. Literatür çalışması
8 Ara sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Jeoteknik amaçlı sondajların planlaması, veri toplama. Jeoteknik etüd ve yapı sondajları. Literatür çalışması
10 Temel sondajlarında yapılan yerinde deneyler ve SPT ve CPT deneyleri ile sığ temellerin taşıma gücü. Literatür çalışması
11 Maden sondajları ve makinalı yeraltı kazıları. Literatür çalışması
12 Su sondajları, tasarım, borulama, yalıtım, çakıllama, yıkama, geliştirme ve su verim deneyleri. Literatür çalışması
13 Enjeksiyon sondajları ve enjeksiyon işlemleri Literatür çalışması
14 Sondaj makinalarında kapasite. Literatür çalışması
15 Sondaj çalışmalarında verimlilik ve zorluklar (dolaşım bozukluğu, yıkılma, şişme, erime, düşeyden sapma) Literatür çalışması
16-17 Final Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar