DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji Mühendisliği Projesi 1 JZ   312 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Doç.Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bir araştırma yapmayı, rapor hazırlamayı ve sunum yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrencilere bir mühendislik projesinin tasarlanması, uygulanması, planlanması ve yapılabilirliği anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje tasarlar.
2) Proje ile ilgili sunum yapar.
3) Proje hakkında rapor yazar.
4) Kaynaklardan yararlanmayı kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bu ders kapsamında öğrencilere bir mühendislik projesinin tasarlanması, uygulanması, planlanması ve yapılabilirliği anlatılmaktadır. Proje çalışması Anlatım
2 Proje çalışmasının başlığının belirlenmesi Proje çalışması Anlatım
Ödev
3 Proje başlığı üzerine ön çalışmalar Proje çalışması Anlatım
Ödev
4 Proje çalışması ile ilgili literatür taraması-1 Proje çalışması Anlatım
Ödev
5 Proje çalışması ile ilgili literatür taraması-2 Proje çalışması Anlatım
Ödev
6 Proje çalışması ile ilgili literatür taraması-3 Proje çalışması Anlatım
Ödev
7 Proje çalışmasında elde edilen verilerin yorumlanması Proje çalışması Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Proje çalışması Anlatım
Ödev
9 Referansları kullanma tekniklerini öğrenmek-1 Proje çalışması Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
10 Referansları kullanma tekniklerini öğrenmek-2 Proje çalışması Anlatım
Ödev
11 Proje çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi-1 Proje çalışması Anlatım
Ödev
12 Proje çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi-2 Proje çalışması Anlatım
Ödev
13 Çalışılan projeyi sunuma hazırlamak-1 Proje çalışması Anlatım
Ödev
14 Çalışılan projeyi sunuma hazırlamak-2 Proje çalışması Anlatım
Ödev
15 Projenin danışmana sunulması Proje çalışması Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar