DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaya Mühendisliği JS   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL ALTAY ACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kaya mühendisliği projelerinde modelleme amaçlı yazılımları ve proje alternatiflerini hızlı bir yöntemle oluşturmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kaya yüzeyi (topografyası) oluşturmak ve analiz etmek, yolların, koridorların ve şevlerin modellenmesi, saha ölçüm verileri ile çalışmak, veri transferleri, iki ve üç boyutlu kaya projesi çizim modelleri oluşturmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaya yüzey modellemesini kavrar.
2) Aliymant oluşturulmasının kavrar.
3) Tasarımda profil ve kesitlerin oluşturulmasını kavrar.
4) Kaya kazı ve dolgu tasarımlarını kavrar.
5) Plan ve plan profil paftaları hazırlama mantığını kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaya Mühendisliği Uygulamalarına Giriş; Kaya Mühendisliği Proje Çeşitleri Literatür çalışması
2 Kaya Yüzeyi (Topograpya) Oluşturulması; bilgisayar destekli modelleme Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
3 Aliyman oluşturulması; Karayolu, şev ve diğer kaya yapıları aliymanları Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
4 Profil tasarımı; Proje sahasının oluşturulması, profil ve enine kesitler, ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında tasarım Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
5 Temel Koridor Tasarımı; Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında karayolu tasarımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
6 Kesişen Tipte Yapı Tasarımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
7 Altyapı tasarımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
8 Ara Sınav Önceki derslerin tekrarı
9 Parsel oluşturulması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
10 Tesviye Tasarımı ve Uygulanması; karmaşık tesviye tasarımlarının hazırlanması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
11 Kaya kazısı ve dolgusu tasarımı; şev tasarımı, gölet tasarımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
12 Kübaj hesapları Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
13 Plan ve plan profil paftalarının hazırlanması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
14 Animasyon oluşturulması; Kaya projesi aşamalarının animasyonla açıklanması (1) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
15 Animasyon oluşturulması; Kaya projesi aşamalarının animasyonla açıklanması (2) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem derslerinin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Pariseau W. G. 2008. Solution Manual to Design Analysis in Rock Mechanics. BALKEMAWedding, J. and McEachron S. 2013. Mastering Autocad Civil 3D. SybexKGM. 2001. Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 159sPariseau W. G. 2007. Design Analysis in Rock Mechanics. BALKEMAKGM. 2006. KTŞ, Karayolu Teknik Şartnamesi, Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü Ve Tüneller, Üstyapı ve Çeşitli İşler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 761s