DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Islah Yöntemleri JS   420 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zayıf zeminlerin iyileştirilmesini, iyileştirme yöntemlerini ve iyileştirme kontrollerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş, sıkıştırma yöntemleri, dolgu ve kompaksiyon, konsolidasyon, enjeksiyon, taş kolonlar, ısıl işlemler, katkı maddeleri ile iyileştirme, jeosentetikler ve iyileştirme kontrolleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kompaksiyon ve farklı sıkıştırma teknikleri ile iyileştirme yapabilme becerisi kazanır.
2) Konsolidasyon ile zemin iyileştirmesi yapma becerisi kazanır.
3) Enjeksiyon, taş kolon ve ısıl işlemler ile iyileştirme yapabilme becerisi kazanır.
4) Katkı maddeleri ile iyileştirme ve kontrol yapabilme becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zemin tiplerinin ve ıslah yöntemlerinin tanıtılması Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Sıkıştırma teknikleri; vibro, dinamik, patlatma Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Kompaksiyon Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Zayıf zeminin kaldırılması ve geri dolgu Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
5 Konsolidasyonun hızlandırılması; ön yükleme, kum drenler, prefabrik düşey drenler Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunmasıv Anlatım
6 Enjeksiyon, taş kolonlar Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Enjeksiyon, taş kolonlar Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
8 Vize Sınavı Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Katkı maddeleri ile stabilizasyon; mekanik stabilizasyon Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 Çimento stabilizasyonu, kireçle stabilizasyon Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
11 Bitümlü stabilizasyon, uçucu kül stabilizasyonu Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
12 Eskimiş oto lastik talaşları ile stabilizasyon (Deney) Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Derin karıştırma yöntemi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Jeosentetikler Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Zemin iyileştirmesinin kontrolü; Laboratuvar, arazi ve jeofizik yöntemler Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Final Sınavı Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar