DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AI   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Erdem ÇANAK
Dersi Verenler
Doç.Dr.ERDEM ÇANAK1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ERDEM ÇANAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelde Modern Türkiyenin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomikatılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar vebunların sonuçlandırılmasıYeni düzene karşı hareketlerÇok partili hayat denemeleri ve sonuçlarıAtatürk dönemi Türk Dış Polikasıİnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yıllarıTürkiyenin çok partili hayata geçişiDemokrat Parti dönemi ve sonrasıAtatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar.
2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
3) Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar.
4) Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
5) Günümüz Türkiyesinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
6) Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk inkılabının stratejisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Siyasal alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çok partili hayata geçiş denemeleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hukuk alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eğitim ve kültür alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ekonomik alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası I (1923 1930 ) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Atatürk dönemi Türk dış politikası II Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Atatürk ilkeleri Icumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Atatürk ilkeleri IILaiklik, devletçilik, İnkılapçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Atatürk Sonrası Türkiyenin İç ve Dış Politikası (1938-1960) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Atatürk Sonrası Türkiyenin İç ve Dış Politikası (1960-2000) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkiyenin Jeopolitik durumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yalçın ,Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara 2002