DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeokimyaya giriş: Tarihçe, konular, kapsam okuma
2 Elementler: Genel bilgiler, peryodik tablo, elementlerin kökeni,yıldızların gelişimi, hidrojen yanması, büyük patlama, elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması okuma
3 İyon yarıçapı, kimyasal bağlar, koordinasyon prensibi, iyonik potansiyel, yer değiştirme okuma
4 Meteoritler: Sınıflandırma, kondiritlerin mineralojik ve kimyasal bileşimleri, meteoritlerin kökeni, meteoritlerin yeryuvarının oluşumu ile ilişkileri okuma
5 Yeryuvarının bileşimi: Çekirdek, manto, kıtasal kabuk, okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu okuma
6 Yeryuvarının bileşimi: Çekirdek, manto, kıtasal kabuk, okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu (5. Haftanın devamı) okuma
7 Asitler ve bazlar: Reaksiyonlarda denge kavramı, çözünme, asitlerin ve bazların çözünmesi, hidroliz, amorf silisin çözünmesi, tuzların çözünmesi okuma Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Aktivite ve Konsantrasyon, mineral çökelimi ve çözünmesi, doygunluk indeksi okuma Alıştırma ve Uygulama
10 Termodinamik; Sistem, termodinamiğin 1. ve 2. yasaları, Gibbs serbest oluşum enerjisi, serbest enerjinin sıcaklık ve basınçla değişimi, denge sabitinin sıcaklıkla değişimi okuma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Mineral Duraylılık Diyagramları: Genel bilgiler, doğada Eh-pH değerleri, Eh-pH diyagramlarının hazırlanması okuma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 "Mineral Duraylılık Diyagramları: Eh-pH ve gaz basıncı diyagramları, Fe ve Mn minerallerinin duyarlılık alanları, çözünme ve kısmî basınç diyagramlarının hazırlanması, diyagramların yorumlanması okuma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Temel Kavramlar, gösterge ve iz elementler, birincil jeokimyasal dağılım ve örnekleme yöntemleri okuma Alıştırma ve Uygulama
14 İzotop nedir ,çeşitleri Maden yataklarındaki Kullanımı okuma Alıştırma ve Uygulama
15 İzotop uygulamaları okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Akçay, M., 2002 Jeokimya : Temel kavramlar ve uygulamaya aktarımı KTÜ Trabzon 506s Çagatay, N., Erler A., Jeokimya : Temel kavramlar ve İlkeler 1984 TJK Ankara 293 s  Erler A., Jeokimya : Ortamlar 1986 TJK Ankara 351 s  Geochemistry. Harry Y. McSween, Steven M. Richardson, Maria E. Uhle, Columbia University Press 2003