DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Basenlerin ve ortamların tanınması ve sınıflandırılması; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Tektonik basenlerin sınıflandırılması, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Çökelme öncesi-sırası ve sonrası basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Basen morfolojisi, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Basen evrimi; rift basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Kenar ve yamaç basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya yazılı sınav
9 Kıtasal ve kıta içi basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Kraton içi basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Derin deniz hendekleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Yay önü ve yay arkası basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Kalıntı ve foreland havzalar, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Çek-ayır tipi basenler. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar