DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basen Adlaması ve Sınıflandırılması JS   418 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmaları ile ilgili bilgileri kazandırmak; Havzaların tektonik yerleşkeleri hakkında bilgiler öğretmek; Sedimanter basenlerdeki çökelme sistemlerini ve istifsel özellikleri tanıtmak.
Dersin İçeriği
Giriş, basenlerin ve ortamların tanınması ve sınıflandırılması; tektonik basenlerin sınıflandırılması, çökelme öncesi-sırası ve sonrası basenler, basen morfolojisi, basen evrimi, rift basenler, kenar ve yamaç basenler, kraton içi basenler, kıtasal ve kıta içi basenler, derin deniz hendekleri, yay önü vey ay arkası basenler, kalıntı ve foreland havzalar, çek-ayır tipi basenler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmaları ile ilgili bilgileri kazandırmak
2) Farklı basenlerde oluşan jeolojik olaylar ve ilgili yapısal unsurlar hakkında teorik ve pratik bilgiler kavrarlar
3) Havzaların tektonik yerleşkeleri hakkında bilgiler kazanmak
4) Sedimanter basenlerdeki çökelme sistemlerini ve istifsel özellikleri tanımak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)