DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım JS   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Çağatay AKYOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza hastalık vb. durumunda sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmek
Dersin İçeriği
İlk yardımın tanımı ve amacı, temel yaşam fonksiyonları, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, şok ve bilinç kaybında ilk yardım, yanıklarda, donmalarda, sıcak çarpmalarında ilk yardım zehirlenmelerde, ısırık ve sokmalarda ilk yardım, tekniğine uygun hasta taşıma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardımın tanımı öğrenir ve acil yardım ile arasındaki farkı kavrar.
2) İlk yardımcının özellikleri öğrenir ve karşılaştırma yapar.
3) Çevresindeki sağlık kuruluşlarının özelliklerini öğrenir.
4) İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hangi durumlarda ilk yardım yapılacağını öğrenir ve uygular.
6) Kaza değerlendirmesi ve alınan gereken tedbirleri öğrenir ve uygular.
7) Basit yaralanmalarda yapılması gerekenleri öğrenir ve uygular.
8) Hava olayları bağlı durumlarda neler yapılması gerektiğini kavrar ve uygular.
9) Hayat kurtarmanın temel basamaklarını öğrenir ve uygular.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel İlk yardım Bilgileri Ders kitabı okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
2 Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi Ders kitabı okuma.
3 Temel Yaşam Desteği Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Temel Yaşam Desteği Ders kitabı okuma. Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Kanamalar ve Şokta İlkyardım Ders kitabı okuma.
6 Yaralanmalarda İlk Yardım Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
Ödev
9 Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Zehirlenmelerde İlk Yardım Ders kitabı okuma.
11 Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalarda İlk Yardım Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Hayvan Isırmalarında ve Böcek Sokmalarında İlkyardım Ders kitabı okuma.
13 Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Ders kitabı okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Boğulmalarda İlk Yardım Ders kitabı okuma.
15 Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri Ders kitabı okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar