DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Mineraloji JZ   105 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatih KARAOĞLAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FATİH KARAOĞLAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.FATİH KARAOĞLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kristallografi, mineraloji ve optik mineralloji hakkında bilgi vermek. Kristal sistemlerini tanıtmak, mineralleri ince kesitte tanıtmak ve diger derslere yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Kristal ve kristal sistemleri, mineraller, optik mineraloji, bu minerallerin teorik ve uygulamalı öğrenimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kristal sistemlerini tanıyabilir
2) Minerallerin optik özelliklerini tanıyabilir
3) Kayaç yapıcı mineralleri ince kesitte tanıyabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Kristal sistemleri, kübik sistem, tetragonal sistem, hekzagonal sistem Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Trigonal sistem, ortorombik sistem, monoklinik, triklinik sistem Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Parametreler, indisler, kristal ikizleri, polimorfizm, izomorfizm ve katı eriyik kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
5 Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Optik mineraloji, Polarizan mikroskop tanımı, izotrop ve anizotrop mineraller, tek ve çift eksenli kristaller Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Sönme açıları, Pleokroizma, çift kırılma değeri, ince kesitte mineral tayinleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Arasınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
10 Monoklinik piroksenler, hornblend, glokofan Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
11 Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
12 Kalsit, kloritler ve epidotlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
13 Sfen, apatit turmalin, granatlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
14 Fluorit, magnetit, krom, analsim, prehnit Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
15 Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklasların anortit tayinleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
16-17 Final Sınavı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar