DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim ve Jeolojik Çizim JZ   201 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik ve jeolojik çizimler için gerekli teknik detayları öğretmek. Teknik ve jeolojik çizimleri yapabilme yeteneğini kazandırmak. Jeolojik harita ve enine kesitler üzerinde kullanılan işaret-simgeleri öğretmek. Öğrencilere üç boyutlu düşünme yeteneğini sağlamak. İki boyutlu çizimlerden yararlanarak üç boyutlu şekillerin ve diyagramların ölçekli olarak hazırlanabilmesi; Jeolojik harita ve enine kesitlerden jeolojik tarihçe çıkarabilme yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Giriş, Çizgiler, Standart yazı teknikleri (Dik standart yazı), Doğrular ve dikme çizimleri, geometrik çizimler (dörtgen, kare, beşgen, altıgen, yedigen, dokuzgen çizimleri), cisimlerin önden, yandan ve üstten görünüşleri, doğruların izdüşümleri, yüzeylerin izdüşümleri, blok diyagram çizimleri. Haritaların genel tanımı, sınıflandırılması, topografik haritalar ve üzerindeki başlıca veriler. Topografik haritalarda yön, ölçek, koordinat engebe, yer tespitleri ve kesit çıkartılması. Topografik ve jeolojik blok diyagramlarının hazırlanması. Ayrıntı ve kapsadıkları bilgilere göre jeolojik haritalar ve çeşitleri. Kayaçların yapıları ve haritalar üzerinde simgesel gösterimler ve jeolojik harita işaretleri. Düzlemsel yapılarla ilgili geometrik bilgiler. Jeolojik haritaların okunması ve yorumlanmaları, jeolojik yapı elemanlarının konumlarının saptanması, jeolojik ve topografik yüzeylerin arakesitlerinin saptanması, ölçekli ve ölçeksiz kesit, kroki ve panoramik çizimlerin çıkartılması, jeolojik verilerin blok diyagramlara işlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçekli çizim çalışmalarını ve tekniğini kavrar.
2) Topografik haritaları değerlendirir.
3) Harita ve kesitler üzerinde kullanılan işaret-simgeleri kullanır ve kavrar.
4) Harita yapma teknikleri ve V kaidesini kavrar.
5) Öğrenciler topografik ve jeolojik enine kesit çizmeyi kavrar.
6) Jeolojik haritalardan blok diyagram çıkartabilir.
7) Öğrenciler jeolojik yapıları üç boyutlu değerlendirebilirler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Metot, Çizgiler ve standart yazı teknikleri. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
2 Doğrular ve dikme çizimleri ile geometrik çizimler. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
3 İzdüşüm ve görüş çıkarma Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
4 Cisimlerin önden, yandan ve üstten görünüşleri ile ilgili çizimler. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
5 Topografik haritalardan kesit çıkartılması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
6 Topografik blok diyagram çizimleri (basit) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
7 Topografik blok diyagram çizimleri (karmaşık) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 genel haritaların, sınıflandırılması, topografik haritalar ve üzerindeki başlıca veriler. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
10 Topografik haritalarda yön, ölçek, koordinat, engebe, yer tespitleri ve kesit çıkartılması. Topografik ve jeolojik blok diyagram çeşitleri. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
11 Ayrıntı ve kapsadıkları bilgilere göre jeolojik haritalar ve çeşitleri. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
12 Kayaçların yapıları ve haritalar üzerinde simgesel gösterimler ve jeolojik harita işaretleri. Düzlemsel yapılarla ilgili geometrik bilgiler. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
13 Jeolojik haritaların okunması ve yorumlanmaları, jeolojik yapı elemanlarının konumlarının saptanması, jeolojik ve topografik yüzeylerin arakesitlerinin saptanması. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
14 Jeolojik haritaların okunması ve yorumlanmaları, jeolojik yapı elemanlarının konumlarının saptanması, jeolojik ve topografik yüzeylerin arakesitlerinin saptanması. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
15 Ölçekli ve ölçeksiz kesit, kroki ve panoramik çizimlerin çıkartılması, jeolojik verilerin blok diyagramlara işlenmesi. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve mazemelerin getirilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar