DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Petroloji 1 JS   303 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN PARLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere petroloji kavramı hakkında temel bilgiler vermek, magmatik-metamorfik ve sedimanter kayaçları etkileyen jeokimyasal süreçleri tanıtmak, kayaçların petrolojik özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan tüm kayaç-mineral kimyası-CIPW normları ve izotoplar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Petrolojinin nedir? Petrografi ile petroloji arasındaki fark nedir? Magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçların jeokimyasını etkileyen jeolojik süreçler. Kayaçların jeokimyasal analiz için hazırlanması. Jeokimyada analitik metodlar. Ana, İz ve Nadir toprak elementleri ve önemleri. CIPW normları. İzotopların jeokimyadaki önemi. İzotopların jeolojik problemlerin çözümünde kullanımı. Magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Petroloji ile petrografi arasındaki farkı kavrar
2) Kayaçları oluşumunu etkileyen jeokimyasal süreçleri anlar
3) Tüm kayaç ve mineral kimyası analizlerini yorumlar
4) CIPW normlarını öğrenir ve yorumlar
5) İzotopların jeolojide kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Petrolojinin nedir? Petrografi ile petroloji arasındaki fark nedir? Okuma
2 Magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçların jeokimyasını etkileyen jeolojik süreçler. Okuma
3 Kayaçların jeokimyasal analiz için hazırlanması. Okuma
4 Jeokimyada analitik metodlar. Okuma
5 Ana elementler ve önemleri. Okuma
6 İz elementler ve önemleri. Okuma
7 Nadir toprak elementleri ve önemleri. Okuma
8 Arasınav Okuma Yazılı Sınav
9 CIPW normları ve önemi. Okuma
10 İzotopların jeokimyadaki önemi. Okuma
11 İzotopların jeolojik problemlerin çözümünde kullanımı. Okuma
12 Magmatik kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı-1. Okuma
13 Magmatik kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı-2. Okuma
14 Metamorfik kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı. Okuma
15 Sedimanter kayaçlarda jeokimyasal verilerin kullanımı. Okuma
16-17 Final Sınavı Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar