DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Evrim ve Fosil Kanıtları JS   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evrim kavramını ve canlılardaki değişimi fosil kanıtlarla öğretmek.
Dersin İçeriği
Evrim, Teorileri, Fosil kanıtlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evrim Kavramını öğrenir
2) EvrimTeorilerini öğrenir.
3) Yaşamın başlangıcı hakkında bilgi sahibi olur.
4) İlk hayvan ve bitki fosillerini öğrenir.
5) Tür kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
6) Jeolojik zamanı ve karakteristik fosillerini öğrenir.
7) Fosillerle zaman içinde canlıların nasıl değiştiğini anlar.
8) Evrimin değişen bir mekanizma olduğunu kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Evrim kavramı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Evrimin tarihsel gelişimi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Evrim Teorileri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Evrim Teorileri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Evrim Mekanizmaları: Mutasyon, Varyasyon Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Evrim Mekanizmaları: Doğal seçilim, mikro ve makroevolusyon Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Tür: Biyolojik, coğrafik ve morfolojik türler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Yaşamın Başlangıcı: İlk Fosiller Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Jeolojik Zamanlarda Karakteristik Fosiller (Paleozoyik) Kaynakların incelenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Jeolojik Zamanlarda Karakteristik Fosiller (Mesozoyik) Kaynakların incelenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 Jeolojik Zamanlarda Karakteristik Fosiller (Senozoyik) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Evrim göstergesi fosiller: Omurgasızlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Evrim göstergesi fosiller: Omurgalılar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Jeolojik Zamanlarda meydana gelen toplu yok oluşlar ve nedenleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. Ali DEMİRSOY, Kalıtım ve Evrim, Palme Yayınevi, Ankara, Steven M. Stanley, Zaman içinde yeryuvarı ve yaşam, 1989, W.H. Freeman and Company, USA. Evrim, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, Prof.Dr. Cazibe SAYAR, Paleontoloji, İTÜ Kütüphanesi, Sayı: 1435, İSTANBUL