DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Saha Jeolojisi 2 JZ   308 6 3 4.5 7

Ön Koşul Dersleri J 309 Saha Jeolojisi I
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahar döneminde verilen Saha Jeolojisi II dersinde, arazide çalışmak için gerekli bilgilerin öğretilmesi. Bu derste öğrencilere saha ile ilgili bütün genel pratik bilgiler arazide verilir. Kayaç yapılarının ve özelliklerinin öğretilmesi, Harita yapımı, stratigrafik kesit ölçümü öğretilir. Yapılan haritalar üzerindeki yapısal unsurları yorumlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Saha Jeolojisi I de teorik olarak verilen saha inceleme metotlarının uygulanması Saha malzemeleri ve pusulanın kullanımı Cihet ölçümü ve poligon kapama uygulaması Topografik haritaların kullanımı, arazide belirlenen bir noktanın yerinin belirlenerek harita üzerinde gösterilmesi Kaya sınırlarının ve panel diyagramların çizilmesi Jeolojik haritalama yöntemleri litostratigrafik birimlerin belirlenmesi Örnekleme yöntemleri, jeolojik enine kesit çizimi Şematik kesitler ve panoramik diyagramlar Brunton Pusula, şeritmetre ve Jakob çubuğu ile stratigrafik kesit ölçümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler teorik olarak sahada jeolojik çalışmalara nasıl başlayacaklarını bilir.
2) Pusula kullanımını bilir.
3) Öğrenciler topografik ve jeolojik enine kesit çizmeyi; dikme kesit ve sedimantolojik log çizmeyi bilir.
4) Harita yapma teknikleri ve V kaidesini bilir.
5) Düzlemsel ve çizgisel yapıların konumlarını belirler.
6) Jeolojide kullanılan bütün sembol ve simgeleri bilir ve sahadaki problemleri çözer ve yorumlar.
7) üç boyutlu düşünme yeteneğini kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolog pusulası ve arazi malzemeleri kullanımı, düzlemsel-çizgisel yapı ölçümü, poligon kapama Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
2 Haritalama için V kuralı uygulamaları, Balcalı dolayı jeolojisi, Jeolojik/zemin etüd-raporu Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
3 Salbaş-Kuzgun civarı farklı stratigrafik birimlerin tanıtımı, V kuralı, litoloji tanıtımı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
4 Farklı stratigrafi birimlerin tanıtımı, Balcalı-Kaplankaya kesiti-Sedimantoloji-paleontoloji Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
5 Farklı Krono-Litostratigrafi birimleri tanıtımı, Karaisalı-Hacıkırı kesiti, Nergizlik göleti Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
6 Farklı Krono-Litostratigrafi birimleri tanıtımı, Osmaniye-Süleymandede kesiti, sahada kalsit-dolomit ayırdı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
7 Farklı Krono-Litostratigrafi birimleri tanıtımı, Bahçe-İndere kesiti, Sahada kalsit-dolomit ayırdımı, Stratigrafik kesit ölçümü Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması Yazılı Sınav
9 Jeolojik harita alımı, Ofiyolitik kayaçlarda saha çalışması ve arazide kromit aramacılığı (Mersin ofiyoliti ve melanjı) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
10 Jeolojik harita alımı, Tektonik uygulama, Kesit ölçümü, türbiditlerin tanıtımı Baraj inşaatı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
11 Delihalil volkanizması, Misis yükselimi, Türbiditik arazide saha çalışması, demirli mangan madeni; Liman inşaatı, malzeme ocakları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
12 Jeolojik harita alımı (Paleozoyik-Tersiyer yaşlı birimlerde) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
13 Jeolojik harita alımı, Ecemiş Fay Kuşağı (Niğde-Çamardı dolayı), metamorfik kayaçlarda saha çalışması (Niğde metamorfitleri) Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
14 Mağmatik-Metamorfik kayaçlarda uygulama, Otoyol Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
15 Adana Baseninin Jeolojisinin genel gözden geçirilmesi Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar