DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuyu Tasarımı ve Hidroliği JS   312 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞAZİYE BOZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kuyularının planlanması ve işletilmesi hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kuyu açma yöntemleri, kuyu filtreleri, su kuyusu tasarımı, kuyunun tamamlanması ve geliştirilmesi, pompa seçimi, kuyu hidroliği yöntemleri, su kuyuları izleme teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeraltısuyunu çıkarmak için kuyu yerini önerir.
2) Su kuyusunu tasarlar.
3) Kuyu hidroliği yöntemlerini kullanarak akifer karakteristiklerini belirler.
4) Zemin-su ilişkisini kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tarihçe Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Yeraltısuyu işletme esasları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Kuyu tanımlaması ve çeşitleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
4 Pompaj kuyusu donanımı, malzemeleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
5 Gözlem kuyusu donanımı Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
6 Kuyu geliştirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
7 Kuyularda debi deneme pompajları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Dengeli rejim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
10 Dengeli rejimle karakteristiklerin belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma , webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
11 Dengesiz rejim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
12 Dengesiz rejimle karakteristiklerin belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
13 Kuyularda sınır koşulları ve girişim Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
14 Sondajların jeofizik loglarla incelenmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
15 Su örnekleme teknikleri Konu ile ilgili kaynakları okuma, webte araştırma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar