DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kent Jeolojisi JS   427 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerleşim alanı ile ilgili planlama kavramını, imar planları, jeoloji ile ilgisi ve yer seçiminin belirlenmesini öğretir.
Dersin İçeriği
Kentsel planlama kavramı ve jeoloji ile ilgisi, planlama aşamaları ve yapılan jeolojik çalışmalar, belediyeler, imar planları, imar planlarına esas jeolojik araştırmalar, kentsel alanların yer seçimi, arazi kullanım haritalarının hazırlanması, parsel bazında yapılan zemin araştırmaları, kıyı yasası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kent jeolojisi kavramı
2) Kent Planlaması
3) Planlama aşamaları
4) İmar planı ve çeşitleri
5) İmar planı ve jeoloji
6) Kıyı yasası ve kentleşme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerleşim alanları ve jeoloji okuma
2 Yer seçimi Okuma
3 Planlama okuma
4 İmar planının aşamaları okuma
5 İmar planına esas jeolojik çalışmalar okuma
6 İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmalar okuma
7 Yerleşim alanlarının Mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi Proje temelli öğrenme
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 İmar planına esas jeolojik çalışmaların rapor yazımı ve yasal süreçler ve mevzuat. Proje temelli öğrenme
10 Arazi kullanım haritalarının hazırlanması Proje temelli öğrenme
11 Eğim haritalarının hazırlanması Proje Temelli Öğrenme
12 Kıyı yasası Okuma
13 Zemin araştırması Proje Temelli öğrenme
14 Doğal afetler Okuma
15 Doğal afetler ve kent jeolojisi Proje Temelli öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar