DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kaynakları ve Yönetimi JS   429 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞAZİYE BOZDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kaynaklarının tanınması, geliştirilmesi ve işletilmesi
Dersin İçeriği
Suyun sağlanması ve kullanılması. Su kaynakları çeşitleri. Yeraltısuyu bilançosu. Su kaynakların geliştirilmesi. Kaynakların yönetim potansiyeli.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su kaynaklarını tanır.
2) Yeraltısuyu etkileşimlerini ve gelişimini kavrayacaklar
3) Yeraltısuyu ve yüzey sularını planlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tarihçe Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Yerkürede suyun dağılımı ve Hidrolojik çevrimin elemanları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Su kaynakları ve sınıflaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
4 Akarsu Tipleri, debi ölçümleri ve hidrograf analizi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
5 Akış tipleri ve Baz akım Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
6 Yeraltısuyu-yüzey suyu ilişkileri ve tanımlaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
7 Kayaçların hidrojeolojik özelliklerini belirleme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
8 Ara sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kaynak tipleri ve oluşumları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
10 Kaynaklarda debi-hız ölçümleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
11 Karstik kaynaklar ve inceleme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
12 Sıcak ve mineralli sular ve değerlendirme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
13 Kaynak kaptajları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
14 Türkiyede su kaynaklarının dağılımı ve kullanım planlaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
15 Yeraltısuları işletme kanunu ve standartlar Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar