DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Arazi Sınıflamaları JS   433 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TOLGA ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal yükseklik modeli ve türev haritaları ile sayısal arazi modellerinin yapılandırılması
Dersin İçeriği
Sayısal yükseklik modeli ve türev haritalarının yardımı ile arazi modelleme altlık verilerinin hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal yükseklik modeli ve türev haritalarının yardımı ile arazi modelleme altlık verilerinin hazırlar
2) Sayısal arazi modellerine ilişkin sorgulama, analiz ve çıktı işlemlerini gerçekleştirir
3) Üç boyutlu arazi modellemesi ve veri tabanı yapılandırması yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafi Bilği Sistemleri ve Uzaktan Algılamanın temel kavramları Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Harita ve uydu görüntülerinde kullanılan projeksiyon sistemleri Anlatım
3 Sayısal arazi modellemelerinde kullanılan veri yapısı Anlatım
4 Sayısal kontur haritaları ve uydu görüntülerinden sayısal yükseklik modellerinin(SYM) oluşturulması. Anlatım, Alıştırma uygulama
5 SYM birincil türev haritalarının (yamaç eğimi, yamaç yönelimi) üretilmesi sınıflaması ve grafik oluşturma. Anlatım, Alıştırma uygulama
6 SYM ikinci türev haritalarının (yamaç eğrilikleri, topoğrafik nemlilik ve nehir aşındırma gücü indeks) üretilmesi sınıflaması ve grafik oluşturma., Anlatım, Alıştırma uygulama
7 Sayısal yükseklik modelinden topografik enine kesit hazırlama Anlatım, Alıştırma uygulama
8 Arasınav Sınava hazırlık
9 Hidrolojik modelleme, havza ve drenaj ağı oluşturma Anlatım, Alıştırma uygulama
10 Uzaktan algılama teknolojisi ve uydu görüntüleri genel özellikleri Anlatım, Alıştırma uygulama
11 Uydu görüntüleri üzerinde, kontrollsüz sınıflama Anlatım, Alıştırma uygulama
12 Uydu görüntüleri üzerinde, kontrollü sınıflama Anlatım, Alıştırma uygulama
13 Uydu görüntüleri üzerinde band oranlamaları ve bazi indeks haritaların oluşturulması Anlatım, Alıştırma uygulama
14 Üç boyutlu arazi modellemesi ve veri tabanı yapılandırması Anlatım, Alıştırma uygulama
15 Sayısal arazi modellerine ilişkin sorgulama, analiz ve çıktı işlemleri Anlatım, Alıştırma uygulama
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar