DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güzergah Etüdü ve Tasarımı JS   437 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.HAKAN GÜNEYLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere çizgisel mühendislik projelerinde uygulanan yöntem ve standartları, bu tip uygulamalarda yapılan çalışma sistematiğini öğretmek.
Dersin İçeriği
Karayolu, demiryolu, enerji iletim hatları gibi yapıların güzergah çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çizgisel mühendislik projelerinin tanımı
2) Yol projelerinde yapılan etütler
3) Topografik verilerin güzergah seçiminde değerlendirilmesi
4) Jeolojik ve hidrolojik verilerin güzergah çalışmalarında değerlendirilmesi
5) Kurb çeşitleri, aliyman ve diğer yol elemanları
6) Sıfır poligonu
7) Kazı, dolgu ve destekleme çalışmaları
8) Siyah kot, kırmızı kot, en ve boykesit çalışmaları
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çizgisel mühendislik projelerinin tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Proje / Tasarım
2 Çizgisel mühendislik projelerinin türleri Okuma Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
3 Çizgisel mühendislik projelerinin önemi Okuma Anlatım
Ödev
Proje / Tasarım
4 Yol projelerinde yapılan etütler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yol projelerinde yapılan jeoteknik etütler Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Topografik verilerin güzergah seçiminde değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Jeolojik ve hidrolojik verilerin güzergah çalışmalarında değerlendirilmesi Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
Ödev
9 Kurb çeşitleri, aliyman ve diğer yol elemanları Okuma Anlatım
10 Sıfır poligonu tarifi Okuma Anlatım
11 Sıfır poligonu oluşturma Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Destekleme çalışmaları Okuma Anlatım
Ödev
13 Kazı ve dolgu çalışmaları Okuma Anlatım
Tartışma
14 Siyah kot, kırmızı kot, en ve boykesit tanımlamaları Okuma Anlatım
15 Siyah kot, kırmızı kot, en ve boykesit çalışmaları Okuma Anlatım
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar