DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeotermal Alan Elekt. Yön. Belirlenmesi JS   439 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler jeotermal alanların elektrik ve elektromanyetik yöntemler kullanılarak tespit edildiğini öğrenir.
Dersin İçeriği
Jeotermal enerji nedir , Jeotermal enerjinin önemi ve kökeni, Jeotermal rezervuar, Jeotermal enerjinin oluştuğu alanlar. Jeotermal alanlarda sıcaklıkla değişen fiziksel parametreler. Jeotermal sistem türleri. Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özellikleri, Hidrotermal alterasyonlar, Sıcak ve mineralli sular, Jeotermal enerji üretimi, Jeotermal araştırmalardaki jeofizik yöntemler, Rezistivite yöntemi, Dogal Potansiyel yöntemi (PS), Geçici elektomanyetik yöntem (TEM), CSAMT yöntemi, Yapay kaynaklı manyetotellürik yöntem, Çok düşük frekanslı elektromanyetik yöntem. Jeotermal Sondaj, Jeotermal kanunu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeotermal saha, jeotermal sistem, Jeotermal anomali ve Jeotermal rezervuar tanımlamalarını öğrenmesi.
2) Jeotermal ortamları tanımlaması.
3) Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özelliklerini öğrenmesi.
4) Jeotermal sahaların elektrik yöntemlerle tespitini öğrenmesi.
5) Jeotermal sahaların elektromağnetik yöntemlerle tespitini öğrenmesi.
6) Jeotermal alanlarda su içeriğinin önemini kavrama.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeotermal enerjinin kökeni ve oluşumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
2 Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özellikleri. Türkiye de ki suların jeokimyasal karakteristikleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
3 Jeotermal ile ilgili kavramlar (Jeotermal anomali, jeotermal saha, jeotermal gradyan, jeotermal sistem, vb), Jeotermal rezervuar modelleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
4 Hidrotermal alterasyonlar. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
5 Jeotermal alanlarda uygulanan elektrik ve elektromanyetik yöntemlere giriş. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
6 Jeotermal sahalarda Rezistivite yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
7 Jeotermal sahalarda Dogal Potansiyel yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Jeotermal sahalarda Geçici Elektomanyetik Yöntem Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
10 Jeotermal sahalarda CSAMT yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
11 Jeotermal sahalarda Yapay Kaynaklı Manyetotellürik yöntem. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
12 Çok düşük frekanslı elektromanyetik yöntem. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
13 İyi bir Jeotermal saha modeli nasıl olmalıdır, Jeotermal sistem ve çevre. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
14 Jeotermal sondaj. Jeotermal kanunu Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
15 Jeotermal sondaj. Jeotermal kanunu Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar