DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji JS   416 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.
Dersin İçeriği
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrokarbon oluşumları hakkında bilgi vermek
2) Paleozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
3) Mesozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
4) Senozoyik üst sisteminde linyit ve petrol olasılıkları üzerine bilgi edinmek
5) Hidrokarbon içeren litolojilerin incelenmesi
6) Stratigrafik kapanlar üzerine bilgi edinmek
7) Evaporasyon ve hidrokarbon potansiyeli ile ilişkisinin açıklanması
8) Evaporitik zonların mikrofosil içeriğinin tanıtımı
9) Evaporitik hidrokarbon litolojilerinde ostrakod cins ve türlerinin incelenmesi
10) Evaporitik ortamlarda bulunabilen bentik foraminifer cins ve türlerinin incelenmesi
11) Stratigrafik kapanlarda tanımlanan planktonik foraminifer türlerinin incelenmesi
12) Tuz domları ve hidrokarbon içeriklerinin incelenmesi
13) Resifal kapanlarda hidrokarbon verimliliği ve verimli resiflerin incelenmesi
14) Sapropel Oluşumları ve hidrokarbon içeriği üzerine bilgi edinmek
15) Sapropel oluşumları içerisinde tanımlanabilen lagün karakterli biotanın incelenmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Başlıca Hidrokarbon Unsurları Anlatım
2 Hidrokarbon tutan litolojik seriler, rezervuar ve kapanlar Anlatım
3 Stratigrafik hidrokarbon kapanları Anlatım
4 Evaporitik zonlarda yeralan mikrofosil grupları (Ostrakodlar) Anlatım
5 Evaporitik zonlarda yeralan mikrofosil grupları (Bentik foraminifer ve mikro mollüskler) Anlatım
6 Stratigrafik kapanlarda yerleşen planktonik foraminiferler Anlatım
7 Stratigrafik kapanlarda yerleşen planktonik foraminiferler ve zon fosilleri Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
9 Stratigrafik kapanlarda yerleşen nannoplanktonlar Anlatım
10 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (mikrofosiller, stratigrafik menzilleri) Anlatım
11 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (mikrofosiller, stratigrafik menzilleri Anlatım
12 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (Kolonial organizmalar; krinoidler, bryozoa, alg, mercanlar ve stratigrafik menzilleri) Anlatım
13 Sapropel Oluşumları içerisinde yeralan lagüner gruplar, sınıfları ve çeşitleri Anlatım
14 Tuz domları ve hidrokarbon içerikleri, fakir biotalar Anlatım
15 Final Sınavı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar