DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Yapı Malzemeleri JS   424 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her türlü doğal yapı malzemesinin aranması ve bulunması yönteminin geliştirilmesini, arama tekniklerini, İstenilen deneyleri ve malzemenin kullanım kriterlerini öğretir
Dersin İçeriği
Doğal yapı malzemelerinin sınflandırılması. Araştıma teknikleri. Örnekleme yöntemleri, Arazi ve laboratuvar çalışmaları. Malzeme deneyleri (Toprak, kaya, ağreğa), Baraj ve otolyol gibi mühendislik alanında kullanılan doğal yapı malzemelerinin genel özellikleri, doğal yapı malzemelerinin kalite ve miktar çalışmaları kullanım standartları. Raporlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arama teknikleri
2) Gerekli deneyleri öğrenir
3) Malzemenin kullanım kriterleri öğrenir
4) Rapor yazma tekniğini kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal yapı malzemelerinin sınıflaması okuma
2 Doğal yapı malzemeleri araştırmaları okuma
3 Doğal yapı malzemeleri araştırmaları (Ön çalışmalar, Ayrıntılı çalışmalar, Uygulama aşaması ve sonrası yapılan araştırmalar okuma
4 Örnek alma yöntemleri Düz anlatım,Sunum
5 Örnek alma yöntemleri, (örselenmiş, örselenmemiş ve karot örnekleri) Düz anlatım,Sunum
6 Toprak malzeme araştırmaları, yapılan deneyler (sondaj, araştırma çukurları, jeofizik yöntemler, laboratuar çalışmaları vb), Düz anlatım,Sunum
7 Kaya Malzeme araştırmaları, yapılan deneyler Düz anlatım,Sunum
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Barajlarda kullanılan doğal yapı malzemeleri ve özellikleri Düz anlatım,Sunum
10 Kaya dolgular, liman dolguları vs yapılarda kullanılan malzemeler ve özellikleri Düz anlatım,Sunum
11 Otoyol, demiryolu gibi çizgisel Mühendislik yapılarında kullanılan doğal yapı malzemeleri ve özellikleri Düz anlatım,Sunum
12 Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve malzemele standartları Düz anlatım,Sunum
13 Malzeme araştırmaları, rapor teknikleri Düz anlatım,Sunum
14 Malzeme Ocakları ile ilgili Teknik Gezi Arazide gözlem
15 Malzeme Ocakları ile ilgili Teknik Gezi Arazide gözlem
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar