DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Jeokimya JS   432 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden aramalarına ve çevre kirliliklerine yönelik; Jeokimyasal Prospeksiyonu planlayabilen. jeokimyasal verileri kullanabilmesi ve yorumlamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Jeokimyasal Çevre, Birincil Jeokimyasal dağılım, İkincil Jeokimyasal dağılım, Aletsel analiz yönteleri, Örnekleme yöntemleri, İstatistiksel testler, anomali değerlerinin tesbiti

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeokimyasal analiz sonuçlarını yorumlar,
2) Maden yatakları için hedef bölgeri saptar,
3) Maden aramalarında jeokimyasal prospeksiyonu planlar ve sonuçlandırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel kavramlar Okuma Anlatım
Gösteri
2 Jeokimyasal Çevre, Jeokimyasal hareketlilik, Jeokimyasal anomali kavramı Okuma
3 Birincil Jeokimyasal dağılım(Difüzyon ve Sızıntı Yoluyla birincil dağılım) Karşılaştırılmaları, Birincil Jeokimyasal dağılımda Zonlanma , Birincil dağılımın jeokimyada kullanılması ve örnekler Okuma Anlatım
Gösteri
4 İkincil Jeokimyasal dağılım, Yüzeysel bozunma, İkincil dağılımı oluşturan etkenler Okuma Anlatım
Gösteri
5 İkincil dağılım çeşitleri İkincil dağılımın Jeokimyada kullanılması , örnekler Okuma Anlatım
Gösteri
6 Ağır metaller, kaynakları, elementlerin Bünyeye alınması, Maden atık suları, Tarımsal kirleticiler, endüstriyel kirleticiler Okuma Anlatım
Gösteri
7 Aletsel analiz yöntemleri( AAS, XRF, XRD, ICP,vb) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav okuma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Aletsel analiz yöntemleri( AAS, XRF, XRD, ICP,vb) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Örnek alımında dikkat edilmesi gereken kurallar, Jeokimyasal verilerin değerlendirilmesi Okuma
11 Uygulama ( Örnekleme yapılması ,), Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Uygulama ( Örnekleme yapılması ,), Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
13 Uygulama ( Örnekleme yapılması ) Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 İstatistiksel testler, anomali değerlerinin tesbiti, regresyon analizi, korelasyon analizi, Okuma
15 Sonuçların değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar