DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Thermal Science Laboratory 1 MES   443 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin AKILLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine Mühendisliği anabilim dallarında işlenen ders konularının laboratuvar ortamında deneysel olarak gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği
Termodinamik, enerji, otomotiv, mekanik, konstrüksiyon imalat ve makine teorisi dinamiği konularında deneyler yaparak sonuçları rapor haline getirir ve sonuçları irdeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
2) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
3) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
4) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
5) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
6) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
7) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
8) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
9) Arasınav
10) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
11) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
12) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
13) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
14) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
15) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneylerin hazırlıklarının yapılması Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Deneylerin hazırlıklarının yapılması Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Santrifüj Pompa Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Motor Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Viskozite Ölçüm Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Hava ve Su Isı Pompası Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Laminer viskoz ısı transfer deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Çekme ve Sertlik Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Arasınav Föy okunacak
10 Basit Titreşim Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Sürtünme Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Mikroprosesör Deneyi Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Telafi Deneyleri Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Telafi Deneyleri Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Telafi Deneyleri Föy okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavları Föy okunacak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar