DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mathematics II ME   152 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin AKILLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İntegral çözüm yöntem ve uygulamalarını öğrenmek; Kutupsal koordinatlarda uygulamalar, lineer denklem çözümleri, eğrilik kavram ve hesabı yapar
Dersin İçeriği
Ters türev bulma teknikleri; Belirli integral uygulamaları; Kutupsal koordinatlar; Lineer denklem takım çözümleri; Parametrik denklemler, Eğrilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) integral problemlerinde genel çözüm teknikleri öğrenmek
2) belirli integral uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu hesabı
3) lineer denklem takımı çözümü
4) kutupsal koordinatlarda integral uygulamaları
5) parametrik denklemler ve eğrilik
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ters türev bulmada genel yöntemler yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Ters türev bulma: Integral formülleri ve yerine koyma yöntemi önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Kısmi integrasyon tekniği önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Trigonometrik fonksiyonların integralleri önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Trigonometrik yerine koyma önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Rasyonel fonksiyonların integrali önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Rasyonel fonksiyonların integrali önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
9 Belirli Integral uygulamaları: Alan hesabı önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Alanların ağırlık merkezinin bulunması önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Dönel simetrik cisimlerin hacimlerinin hesabı önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Yay uzunluğu hesabı, dönel simetrik cisim yüzey alanı hesabı önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Lineer denklem takımı çözümü - Cramer kuralı önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Kutupsal koordinatlar önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Parametrik denklemler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar