DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Thermodynamics 2 ME   210 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ORHAN BÜYÜKALACA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ORHAN BÜYÜKALACA2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencilere kapalı ve açık sürekli bir akış veya kararsız düzgün akış sistemleri ile ilgili temel termodinamik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yetisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri. Kapalı sistemler termodinamiği. İlk yasa çözümlemesi. açık sistemler termodinamiği. İkinci yasa çözümlemesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3) Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4) Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5) Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dahilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6) Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7) Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9) İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10) Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11) Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12) Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Entropinin tanımı, kapalı ve açık sistemlerde entropi dengesi Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 T ds ilişkisleri,saf maddelerde entropi değişimi Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 İzantropik işlemler Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Tersinir sürekli akış işi, Kompresör işinin minimize edilmesi, sürekli akış cihazların izentropik verimliliği Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Termodinamik çevrimlerin sınıflandırılması, gazlı güç çevrimleri, hava-standart varsayımları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Otto, Dizel, Sterling çevrimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Ericson and Brayton çevrimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Turbojet, turbofan and turboprob motorlar Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
9 buhar ve birleştirilmiş güç çevrimleri, Rankine çevrimi Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Arasınav Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İdeal Rankine çevrimi ve ideal rejeneratif Rankine çevrimi Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Soğutmaya giriş, ideal ve gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, soğutucular, ısı pompası sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Yenilikçi buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Gaz ve absorbsiyonlu soğutma çevrimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final sınavı Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar